Cadrul geografic

Comuna Vadu Izei este situată în jud. Maramureş, în nordul României, pe stânga arcului carpatic, la o distanţă de 7 km de municipiul Sighetu Marmaţiei şi la 56 km faţă de reşedinţa de judeţ, municipiul Baia Mare.
 
Comuna este aşezată la confluenţa râurilor Iza şi Mara, la o altitudine de 480 de m faţă de nivelul mării, pe un şes de 1.5 km lăţime şi 2-4 km lungime. Este aşezată în apropierea paralelei de 47 minute 55 secunde latitudine nordică şi a meridianului 23 minute 55 secunde longitudine estică, aproape de centrul geometric al Europei.
 
Comuna este, ca toate aşezările maramureşene, o păstrătoare de tradiţii şi obiceiuri care se transmit încă la cei tineri. Departe însă, mândria cea mai de preţ a comunei este reprezentată de multitudinea de porţi sculptate – considerate a fii drept cele mai frumoase din zonă. Alături de acestea – spiritualitatea de cote maxime din preajma sărbătorilor, obiceiurile locurilor, arta şi portul popular – pe care locuitorii îl poartă indiferent de zi.
 
Vadu Izei are în componenţa sa şi satul Valea Stejarului, împreuna numărând 2659 locuitori - 96% români, ţărani lucrând în propria gospodărie, sau muncitori făcâdu-şi serviciul la Sighetu Marmaţiei în industrie şi administraţie şi 1000 de gospodării.
 
Suprafaţa comunei este de 1685 kmp.
 
Relieful. Comuna Vadu Izei este înconjurată de dealuri ce nu depăşesc 700 m înălţime, acoperite cu păduri de stejar şi fag, cu livezi de pruni, meri şi cireşi. Cele mai importante dealuri sunt: Ursoi, Priloage, Picui, Costina,Osoi, Hurgoi. Luncile şi izvoarele, apa verzuie şi lin curgătoare a Izei, cea albăstruie a râului Mara, adăpostesc o mare varietate de vieţuitoare.
 
Elemente climatologice. Clima este temperat continentală cu cele patru anotimpuri. Temperatura diferă foarte mult de la un anotimp la altul. Vara se înregistrează temperaturi de până la +30 *C la umbra, iar iarna cel mult -28*C.
 
Reţeaua hidrografică. Reţeaua hidrografică a comunei Vadu Izei este destul de bogată, formată din Râul Iza şi Mara. Râul Iza primeşte ca afluenţi: pârâul Valea Porcului, Valea Joti şi Sugau.
 
Vegetatia si rezervatii naturale. În comuna Vadu Izei se află falnice păduri de stejar după cum însuşi denumirea satului aparţinător ne spune Valea Stejarului. Pe versanţii umbriţi ai dealurilor se dezvoltă păduri de gorun şi fag în amestec cu alte specii precum carpenul, paltinul, ulmul, cireşul sălbatic.
În zăvoaile râului Mara şi Iza întâlnim arin negru, salcia albă, răchita roşie, plopul, etc. Covorul ierbos este format din diferite specii de graminee şi o mulţime de plante cu flori frumos colorate cum sunt: garofiţa, margarita, sunătoarea, trifoiul sălbatic, păpădia.
Principalele mamifere care se adăpostesc în aceste păduri sunt: ursu brun, lupul, cerbul carpatin, vulpea, mistreţul, iepure, etc.
Rezervaţii naturale: Ursoiul
 
Populaţia totală a comunei este de 2659, din care:
          - 1344 femei;
          - 1315 bărbaţi.
Structura populatie pe etnii:
          - români 2554
          - ucraineni 5
          - alte naţionalităţi 100.