Economia

Activităţile de bază ale economiei comunei Vadu Izei sunt:
      • Comerţ - 26
      • Construcţii - 14
      • Prestări sevicii - 22
      • Turism - 18
      • Activităţi sociale, sănătate - 2
      • Transporturi - 3
      • Alte activităţi - 5
Dintre care: AF - 74; PF - 11; SRL - 12; COOP - 1.
 
Principalele resurse ale industriei locale sunt:
      • turismul
      • prelucrarea lemnului
      • agricultura
      • confecţii 
      • prelucrarea cărnii
      • patiserie
      • mobilier şi binale.
 
Sectorul agricol
Suprafaţa agricolă – 1226 Ha, din care:
      •  arabil – 495 ha;
      •  păşuni – 17 ha;
      •  fâneţe – 686 ha;
      •  păduri
      •  ape
      •  livezi/pomi – 28 ha.
 
Producţia agricolă de culturi:
      •  porumb – 260 ha;
      •  cartofi – 120 ha;
      •  legume – 15 ha;
      •  cereale – 20 ha;
      •  plante nutreţ.