Educaţie

◊ La nivelul comunei Vadu Izei educaţia se realizează în două sisteme:

        • în familie

        • în formă organizată cum ar fi grădiniţă, şcoli.

 

♦ Şcoli generale: 2

♦ Grădiniţe: 2

♦ Laboratoare: 2

♦ Ateliere: 1

 

◊ Cadre didactice:

        • profesori: 36

        • învăţători: 9

        • educatori: 5

 

◊ Structura populaţiei şcolare:

Total elevi: 409, din care:

        • Preşcolari: 92

        • Şcolari: 317

 

◊ Domeniile în care se şcolarizează elevii:

        • mecanic auto

        • electrician în instalaţii energetice

        • confecţioner produse textile

        • electrician instalaţii electrice şi industriale

        • alimentaţie publică şi turisrn

        • prestări servicii

        • informatică

        • agroturism

        • lucrători prin aşchiere (strungari, fiezori etc)