Infrastructura

 

Dezvoltarea Infrastructurii 

Infrastructura rutiera

  • Retea stradala principala ;

  • Retea stradala secundara ;

  • Retea pietonala ;

  • Poduri si podete ;

  •  Drumuri comunale si forestiere. 

Drumuri judetene

  • Drum judetean DJ 186 ;

  • Drum judetean DJ 186 A ;

  • Drum  de ocol a traficului greu - DJ 186. 

Drumuri Nationale :

  • DN 18

  • Drum de ocol a traficului greu.

 

Infrastructura scolară

  • Achizitii terenuri pentru scoala si sala de sport

  • Scoala ;

  • Sala de sport ;

Infrastructura culturală

  • Camin cultural ;

  • Clubul pensionarilor ;

  • Centru de promovare a produselor artizanale ;

  • Centru de informatica ;

  • Sală de festivitati.

        

Infrastructura medicală;

  • dispensar uman ;

  • diversificarea specializarilor (cabinet stomatologic) ;

Suplimentarea numarului de medici si asistente

  • Medic dentist ;

  • Asistente ;

  • Medic de garda pe timp de noapte.

 

Infrastructura Administrativă

  • Reabilitare sediu Primarie si Consiliul Local 

Servicii sociale

  • Învăţământ ;

  • Sănătate ;

  • Cultura;

  • Arta si conservarea patrimoniului local ;

  • Sport si activitati traditionale cu caracter de competitie ;

  • Programme sociale pentru grupuri vulnerabile (copii,femei,batrani,persoane cu handicap,etc) ;

  • Ajutoare de stat pentru persoane fara surse de venit sau cu venituri insuficente.