Istoricul localităţii

Vechimea localităţii Vadu Izei se pierde în negura timpurilor fiind descoperite aici dovezi arheologice care atestă locuirea acestor meleaguri. Dovezi scrise apar însă de-abia din anul 1383 odată cu primul document scris considerat certificatul de naştere al comunei Vadu Izei. Acesta apare la 27 iunie 1383, în limba latină, emis la Sighet, şi adevereşte că "nobilul Lupu din Vad este împroprietărit în dauna lui Codrea care nu a dovedit nimic" (Diplome maramureşene sec. XIV şi al XV - lea, Ioan Mihaly de Apsa).
 
De-a lungul vremurilor localitatea a cunoscut diferite nume: Satul lui Lupu, Vadu Lupului, Vad şi Vadu Izei. Tot la Vadu Izei s-a descoperit un depozit de 12 brăţări din epoca bronzului, lucrate artistic cu un desen geometric, asta demonstrând că localitatea este mult mai veche. 
 
Comuna Vadu Izei este cunoscută prin "Porţile maramureşene" executate de Gheorghe Borodi, prin cântecele Mariei Trifoi cu cântecul "Mociriţă cu trifoi", ale virtuosului violonist Gheorghe Covaci Cioată, care în 1976 castigă cu taraful său "Discul de aur" Dijon (Franţa), precum şi prin poezia lui Tiberiu Utan şi a desenelor valorosului artist grafician Vasile Kazar.