Proiecte de investiţii

Reabilitare şi modernizarea infrastructurii rutiere şi pietonale locale
♦ Extindere reţele stradale zona Dumbrava -5 km, Termenii de implementare - 06.2010, Cost: mii lei - 2.5000 
♦ Extindere reţele electrice, Termenii de implementare -  2010-2013, Cost: mii lei - 500
♦ Extindere, modernizare si rentabilizare iluminat public, Termenii de implementare - 2010-2011, Cost: mii lei - 1000
♦ Reabilitare drumuri comunale şi forestiere, Termenii de implementare - 2009,  Cost: mii lei - 500
♦ Modernizare drum naţional DN 18, realizare drum de ocol a traficului greu, Termenii de implementare - 2009, Cost: mii lei - 15.000
♦ Modernizare drumuri judeţene: DJ 186 şi DJ 186A, realizare drum de ocol a traficului greu, Termenii de implementare - 2009, Cost: mii lei - 15.000
 
Infrastructura culturală
♦ Reabilitare Cămin cultural şi bibliotecă sat Valea Stejarului, Termenii de implementare - 2008, Cost: mii lei - 500
♦ Reabilitare Cămin cultural şi bibliotecă Vadu Izei, extindere centru de informatică, clubul pensionarilor, Termenii de implementare - 2009-2010, Cost: mii le - 1500
♦ Reabilitare sală de festivităţi Vadu Izei, Termenii de implementare - 2008, Cost: mii lei - 250
♦ Amenajare centru de promovare a produselor artizanale, Termenii de implementare - 2009, Cost: mii lei - 250
♦ Reabilitare monument istoric ,,Biserica din Lemn” Valea Stejarului, Termenii de implementare - 2008, Cost: mii lei - 300
♦ Achiziţii teren şi casă muzeu ,,KAZAR” în vederea reabilitării şi redării în circuitul turistic, Termenii de implementare - 2008, Cost: mii lei - 2000
 
Infrastructura Sportivă
♦ Achiziţii teren şi construire sală sport, Termenii de implementare - 2008, Cost: mii lei - 370
♦ Achiziţii teren şi amenajare bază sportivă, Termenii de implementare - 2008-2009, Cost: mii lei - 75
 
Infrastructura medicală
♦ Reabilitare şi dotare dispensar uman, Termenii de implementare - 2009, Cost: mii lei - 1000
 
Infrastructura Administrativă       
♦ Reabilitare sediu primărie - extidere pe verticală şi orizontală, Termenii de implementare - 2009, Cost: mii lei - 1500
 
Infrastructura de mediu   
♦ Program de împăduriri, Termenii de implementare - 2009, Cost: mii lei - 300
♦ Regularizări de râuri şi torente, Termenii de implementare - 2010, Cost: mii lei - 1.500
♦ Extindere reţea apă potabilă şi reţea canalizare ape menajere zona Dumbrava-5km, Termenii de implementare - 2010-2013, Cost: mii lei - 3000