Proiecte in curs de realizare

♦ Modernizare străzi principale şi secundare, Cost (mii lei) - 5.400
♦ Cămin cultural şi bibliotecă Valea Stejarului, Cost (mii lei) - 500
♦ Reabilitare monument istoric, Biserica din lemn Valea Stejarului, Cost (mii lei) - 100
♦ Achiziţie teren şi reabilitare muzeu casă KAZAR, Cost (mii lei) - 20
♦ Achiziţie teren şi amenajare sala de sport, Cost (mii lei) - 3.700
♦ Achiziţie teren şi amenajare bază sportivă, Cost (mii lei) - 75
♦ Reabilitare bucătărie şi cameră frigorifică, sală de festivităţi, Cost (mii lei) - 22
♦ Reţea de apă potabilă, reţea de canalizare, staţie de epurare ape menajere şi achiziţionarea terenului pentru staţia de epurare, Cost (mii lei) - 5.575
♦ Amenajare centru de informatică, Cost (mii lei) - 22
♦ Amenajare trasee turistice, Cost (mii lei) - 22
♦ Program social pentru grupuri vunerabile, Cost (mii lei) - 44
♦ Reabilitare biblioteca Vadu Izei, Cost (mii lei) - 22